Mobiliteit

We proberen onze ouders zo goed mogelijk te informeren over alternatieve manieren om naar school te komen. Hieronder vind je enkele projecten die wij ondersteunen om het traject tussen thuis en de school zo makkelijk mogelijk te maken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Viamigo

Viamigo is een app waarmee je je kind kan volgen tijdens zijn/haar traject van en naar de school. Dit is de ideale tussenstap tussen begeleid naar school komen en zelfstandig onderweg zijn. Alle info kan je op viamigo.be terugvinden.

Schoolpool

Samenrijden met een leerling uit de buurt? bezoek woudlucht.schoolpool.be en stel vlot je ideale carpoolteam samen.

Met de fiets

Onze school heeft voldoende fietsenstallingen en moedigt fietsen sterk aan. Alle leerlingen die dit nog niet kunnen, leren op school fietsen en zich verkeersveilig gedragen in het verkeer. We werkten ook samen met de stad Leuven aan een fietsroutekaart met alle veilige schoolroutes. Deze is op het secretariaat te verkrijgen. Verder hebben we ook heel wat speciale fietsen op school. Driewielers, therapeutische tandems en ander fietsmateriaal dat voor kinderen die het fysiek moeilijker hebben op school gebruikt kan worden. Indien u zelf nadenkt over de aanschaf hiervan, zoeken we mee naar de beste oplossing.

Busvervoer

Er bestaat collectief leerlingenvervoer. Om dit effici├źnter te laten verlopen stapt onze school samen met de stad Leuven in een proefproject. “Anders, omdat het kan!” Meer info hierrond komt er snel aan.
Vragen rond het busvervoer kan je ook mailen naar bussenwoudlucht@gmail.com

Deze pagina is nog in volle ontwikkeling. We vullen deze lijst snel aan.