Mobiliteit

We proberen onze ouders zo goed mogelijk te informeren over alternatieve manieren om naar school te komen. Om de ‘onderwegtijd’ zoveel mogelijk te beperken, doet onze school mee aan het pilootproject ‘anders omdat het kan’. We helpen je zoeken naar duurzame alternatieven voor de lange ritten met de busjes. Hieronder vind je enkele projecten die wij ondersteunen om het traject tussen thuis en de school zo makkelijk mogelijk te maken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Met de fiets

Onze school heeft voldoende fietsenstallingen en moedigt fietsen sterk aan. Alle leerlingen die dit nog niet kunnen, leren op school fietsen en zich verkeersveilig gedragen in het verkeer. We werkten ook samen met de stad Leuven aan een fietsroutekaart met alle veilige schoolroutes. Deze is op het secretariaat te verkrijgen. Verder hebben we ook heel wat speciale fietsen op school. Driewielers, therapeutische tandems en ander fietsmateriaal dat voor kinderen die het fysiek moeilijker hebben op school gebruikt kan worden. Indien u zelf nadenkt over de aanschaf hiervan, zoeken we mee naar de beste oplossing.

Busvervoer

Er bestaat collectief leerlingenvervoer. Om dit effici├źnter te laten verlopen stapt onze school samen met de stad Leuven in een proefproject. “Anders, omdat het kan!” De lijst met criteria en meer info kan je hier terugvinden.
Vragen rond het busvervoer kan je ook mailen naar bussenwoudlucht@gmail.com