Type basisaanbod benedenbouw

Onze school biedt type basisaanbod aan. Dit is verdeeld in drie teams met verschillende klassen die heel wat activiteiten samen doen.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6 jaar tot 13 jaar met de mogelijkheid om te verlengen tot 15 jaar (lager onderwijs). Binnen type Basisaanbod bieden wij aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan kinderen bij wie het leerproces bemoeilijkt wordt of trager verloopt. In de benedenbouw leggen we een degelijke basis. De kinderen leren er naast heel wat vaardigheden ook rekenen, lezen en schrijven.

Wat wij aanbieden

 • Voor elk kind wordt een apart plan opgemaakt (werken op maat). Zo kunnen we met ieder kind het maximale leerrendement bereiken.
 • We leren in kleine klasgroepen. Elk kind leert op zijn eigen tempo. Er wordt veel klasoverschrijdend en functioneel gewerkt, gericht op het bijbrengen en inoefenen van vaardigheden.
 • We creëren een leeromgeving waar kinderen zich goed voelen, terug vertrouwen kunnen krijgen in hun eigen kunnen en zo tot leren komen.
 • De leerkracht wordt ondersteund door een multi-disciplinair team dat zowel individueel als in de klas allerhande problemen aanpakt.
 • Kinderen die de stap terugzetten naar het gewone onderwijs kunnen rekenen op de ondersteuning van ons Gon-team.
 • Creativiteit
  Creativiteit
  Tijdens de lessen met onze crea-juffen leren de kinderen hun eigen creativiteit exploreren. Ze werken gedurende meerdere weken in een thema. Dit spitten ze beeldend, bewegend en muzikaal uit. Ze leren allerhande technieken om vorm te kunnen geven aan hun ideeën. (foto uit het thema Egypte)
 • Op je eigen niveau
  Op je eigen niveau
  Alle leerlingen krijgen les op hun eigen niveau door te differentiëren in niveaugroepjes
 • Functioneel werken
  Functioneel werken
  Tijdens lesjes functioneel werken oefenen de kinderen op handvaardigheden, ICT, communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en winkelen.
 • Huiswerk met Bingel
  Huiswerk met Bingel
  Heel wat kinderen krijgen huiswerk op hun eigen niveau op Bingel. Deze werkvorm werkt zeer motiverend en de kinderen oefenen wat ze in de klas leerden.
 • Vrienden maken
  Vrienden maken
  We proberen van onze klassen een echte vriendengroep te maken. Als je je goed in je vel voelt, leer je immers meer.

Contacteren

Neem contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.