Kleuters type 2 en 9

Doelgroep

Kleuteronderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar. Jongens en meisjes met een algemene ontwikkelingsvertraging en/of autisme. Kinderen die het moeilijk hebben op communicatief, sociaal, psycho- sensomotorisch of emotioneel vlak. De periode in het kleuteronderwijs kan verlengd worden tot 8 jaar.

Wat wij aanbieden

  • Voor elk kind wordt een apart plan opgemaakt. Zo kunnen we met iedereen het maximale bereiken.
  • We voorzien een veilige omgeving met veel voorspelbaarheid en structuur. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt.
  • We zoeken een goede manier voor onze kinderen om de communicatie te bevorderen. Zo maken we gebruik van SMOG, spraakcomputers, verwijzers, taalklappers, pictogrammen…
  • We trainen allerhande activiteiten uit het dagelijkse leven. Zo proberen we hen zo zelfstandig mogelijk te maken.
  • De leerkracht wordt geholpen door een gevarieerd team.

Contacteren

Neem contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.