Kleuters type 2 en 9

Doelgroep

Kleuteronderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar. Voor jongens en meisjes met een algemene verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis voorzien we vijf gezellige kleuterklasjes. Kleuters die nood hebben aan extra structuur en een kleine klasgroep kunnen terecht in onze belevingsklasjes. 

De periode in het kleuteronderwijs kan verlengd worden tot 8 jaar.

Wat wij aanbieden

  • Voor elk kind wordt een apart plan opgemaakt. Zo kunnen we met iedereen het maximale bereiken.
  • We voorzien een veilige omgeving met veel voorspelbaarheid en structuur. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt.
  • We zoeken een goede manier voor onze kinderen om de communicatie te bevorderen. Zo maken we gebruik van SMOG, spraakcomputers, verwijzers, taalklappers, pictogrammen…
  • We trainen allerhande activiteiten uit het dagelijkse leven. Zo proberen we hen zo zelfstandig mogelijk te maken.
  • De leerkracht wordt geholpen door een gevarieerd team.

Contacteren

Neem contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.