Mobiliteit

Zowel om naar school te komen als voor onze uitstappen, hanteren we het STOP-principe. We gaan ons altijd afvragen hoe we ergens kunnen geraken. Kunnen we Stappen? Trappen? het Openbaar vervoer nemen? of is Privévervoer echt nodig? We helpen zowel de ouders als de leerlingen om de juiste keuze te maken. Hiervoor stapte de school in het pilootproject leerlingenvervoer, kan er gebruik gemaakt worden van een mobiliteitscoach en leren we op school de kinderen veilig deelnemen aan het verkeer.

Pilootproject leerlingenvervoer

In onze school loopt er sinds schooljaar 2016-2017 een pilootproject om het leerlingenvervoer te optimaliseren. Klik op het logo voor meer info.

Mobiliteitscoach

De mobiliteitscoach kan trajecten van en naar school inoefenen (te voet, met de fiets, de bus, de trein). Het traject wordt, in samenspraak met het schoolteam, de ouders en de leerling zelf, op maat opgesteld. Heb je een vraag over het traject van je kind (veilige routes, busuren, treinuren,..) of heeft het training nodig, neem dan contact op met de school. Zij kunnen dan eventueel de hulp van de mobiliteitscoach inschakelen. Hou rekening met een wachtlijst voor het inoefenen van een traject.

Met de fiets

Onze school heeft voldoende fietsenstallingen en moedigt fietsen sterk aan. Alle leerlingen die dit nog niet kunnen, leren op school fietsen en zich verkeersveilig gedragen in het verkeer. We werkten ook samen met de stad Leuven aan een fietsroutekaart met alle veilige schoolroutes. Deze is op het secretariaat te verkrijgen. Verder hebben we ook heel wat speciale fietsen op school. Driewielers, therapeutische tandems en ander fietsmateriaal dat voor kinderen die het fysiek moeilijker hebben op school gebruikt kan worden. Indien u zelf nadenkt over de aanschaf hiervan, zoeken we mee naar de beste oplossing.

Busvervoer

Er bestaat collectief leerlingenvervoer. Om dit efficiënter te laten verlopen stapt onze school samen met de stad Leuven in een proefproject. “Anders, omdat het kan!” De lijst met criteria en meer info kan je hier terugvinden.
Vragen rond het busvervoer kan je ook mailen naar bussenwoudlucht@gmail.com.

Als je alles wilt weten rond ons leerlingenvervoer, kan je steeds surfen naar www.leerlingenvervoerbuoleuven.be