Type 2 Lager Onderwijs  Leren door te DOEN!”

Onze school heeft al vele jaren ervaring in onderwijs binnen type 2. Bij ons kunnen kleuters en leerlingen lager onderwijs terecht. Deze pagina gaat over de lagere afdeling.

Doelgroep

Voor leerlingen tussen 6 en 15 jaar met een verstandelijke beperking die het soms ook moeilijk hebben op  communicatief, sociaal of emotioneel vlak.

Wat wij aanbieden

Wij bieden een veilige en gestructureerde omgeving waarin we vooral oog hebben voor het welbevinden en de noden van elk kind. We hebben in onze werking veel aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn in het dagelijkse leven en onze maatschappij. Op die manier proberen we onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken. Ook schoolse vaardigheden komen aan bod volgens het niveau van het kind. In dit alles worden we ondersteund door een vakkundig team van paramedici en opvoeders.

 • Voor elk kind wordt een apart plan opgemaakt. Zo kunnen we met iedereen het maximale bereiken.
 • We voorzien een veilige omgeving met veel voorspelbaarheid en structuur.
 • We werken met SMOG of pictogrammen om de communicatie makkelijker te maken.
 • We trainen allerhande activiteiten uit het dagelijkse leven. Zo proberen we hen zo zelfstandig mogelijk te maken.
 • De leerkracht wordt geholpen door een gevarieerd team.
 • De kinderen leren rekenen, lezen en schrijven volgens eigen niveau.
 • Welbevinden
  Welbevinden
  We hebben aandacht voor sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen.
 • Communicatie
  Communicatie
  We gaan de communicatievaardigheden uitbreiden door gebruik te maken van SMOG, picto's, taalklappers en tablets.
 • Voorspelbaarheid
  Voorspelbaarheid
  Elke ochtend doen we een welkomstmoment en wordt het verloop van de dag besproken. De daglijn helpt ons om structuur te bewaren.
 • Communicatiegroepjes
  Communicatiegroepjes
  In communicatiegroepjes leren de kinderen thematisch hun plan trekken in de buitenwereld.
 • Rekenen en taal
  Rekenen en taal
  We leren de kinderen rekenen, lezen en schrijven volgens hun eigen niveau. Deze vaardigheden leren we hen functioneel gebruiken.
 • Beweging
  Beweging
  Een gezonde geest in een gezond lichaam. We gaan regelmatig naar het nabijgelegen bos om te genieten van de natuur en het samen bewegen.
 • Op stap
  Op stap
  We gaan de wereld buiten de school verkennen door uitstappen naar bv. de tandarts, de dierenarts, … te doen.
 • Dansen
  Dansen
  We zijn een leuke bende en dat mag iedereen weten! Daarom dansen en zingen we regelmatig samen op de speelplaats. Supertof!
 • Zelfredzaamheid
  Zelfredzaamheid
  We stimuleren de zelfredzaamheid van onze kinderen. Dit doen we door te koken, winkelen, het openbaar vervoer nemen, tanden poetsen, boterhammen smeren ...

Contacteren

Neem contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.