Type basisaanbod benedenbouw

Onze school biedt type basisaanbod aan.

Doelgroep

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in het gewoon onderwijs. De specifieke onderwijsleerbehoeften van deze leerlingen zijn heel divers en kunnen zich situeren op het gebied van lezen, schrijven, taal, rekenen, motoriek, aandacht en concentratie, sociale vaardigheden,…

In onze functionele klassen bieden we schoolse vaardigheden functioneel aan zodat deze later gebruikt kunnen worden. 

Verlenging in het lager onderwijs kan tot 15 jaar.

Wat wij aanbieden

 • Voor elk kind wordt een apart plan opgemaakt (werken op maat). Zo kunnen we met ieder kind het maximale leerrendement bereiken.
 • We leren in kleine klasgroepen. Elk kind leert op zijn eigen tempo. Er wordt veel klasoverschrijdend en functioneel gewerkt, gericht op het bijbrengen en inoefenen van vaardigheden.
 • We creëren een leeromgeving waar kinderen zich goed voelen, terug vertrouwen kunnen krijgen in hun eigen kunnen en zo tot leren komen.
 • De leerkracht wordt ondersteund door een multi-disciplinair team dat zowel individueel als in de klas allerhande problemen aanpakt.
 • Kinderen die de stap terugzetten naar het gewone onderwijs kunnen rekenen op de ondersteuning van ons ondersteuningsnetwerk.
 • Ergotherapie
  Ergotherapie
  Tijdens de lessen Ergo oefenen we oa. op handvaardigheden en ruimtelijke structuratie.
 • Sport
  Sport
  Een gezonde geest in een gezond lichaam. Tijdens de lesjes LO en op sportdagen wordt dit in de praktijk gebracht.
 • BLIO (bijzondere leerkracht individueel onderwijs)
  BLIO (bijzondere leerkracht individueel onderwijs)
  Bij de BLIO-juffen kunnen de kinderen terecht voor extra hulp voor taal of rekenen. Ze leren er omgaan met hun leerstoornis. Ze leren er werken met hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken in hun verdere leven.
 • Vrienden maken
  Vrienden maken
  We proberen van onze klassen een echte vriendengroep te maken. Als je je goed in je vel voelt, leer je immers meer.
 • Fietsen
  Fietsen
  Fietsen vinden we heel belangrijk op school. Het is ons doel om elk kind veilig te laten deelnemen aan het verkeer. Op het einde van het schooljaar is er zelfs een fietsexamen!
 • Technieklessen
  Technieklessen
  Ook techniek komt aan bod. Tijdens de technieklessen leren de kinderen heel wat technische zaken bij in een doorschuifsysteem rond functioneel werken.
 • ICT-lessen
  ICT-lessen
  Kunnen omgaan met ICT en de nieuwe media is uitermate belangrijk om mee te draaien in onze maatschappij. We besteden er dan ook extra aandacht aan tijdens onze lessen functioneel werken.
 • Creativiteit
  Creativiteit
  Tijdens de lessen met onze crea-juffen leren de kinderen hun eigen creativiteit exploreren. Ze werken gedurende meerdere weken in een thema. Dit spitten ze beeldend, bewegend en muzikaal uit. Ze leren allerhande technieken om vorm te kunnen geven aan hun ideeën. (foto uit het thema Egypte)
 • Op je eigen niveau
  Op je eigen niveau
  Alle leerlingen krijgen les op hun eigen niveau door te differentiëren in niveaugroepjes
 • Functioneel werken
  Functioneel werken
  Tijdens lesjes functioneel werken oefenen de kinderen op handvaardigheden, ICT, communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en winkelen.
 • Huiswerk met Bingel
  Huiswerk met Bingel
  Heel wat kinderen krijgen huiswerk op hun eigen niveau op Bingel. Deze werkvorm werkt zeer motiverend en de kinderen oefenen wat ze in de klas leerden.
 • Vrienden maken
  Vrienden maken
  We proberen van onze klassen een echte vriendengroep te maken. Als je je goed in je vel voelt, leer je immers meer.

Contacteren

Neem contact op met de school voor meer informatie of om een bezoek te plannen.