Kennis

Media is alomtegenwoordig in onze samenleving, ze spelen een rol in onze school, maar ook in de vrije tijd van de kinderen. In onze school zetten we in op het verbreden van de kennis op het niveau van elk kind. Elk kind van onze school krijgt de kans om op zijn niveau en tempo de digitale wereld te verkennen. Dit geldt zowel voor kennis van de didactische platformen als voor infrastructuur op maat van de kinderen. Specifiek zetten we in op een brede mediakennis om zo wel zijn positieve als negatieve kanten onder de loep te nemen.

We geven de leerkrachten zoveel mogelijk kansen om zich te verdiepen en bij te scholen in de wereld van de informatica en het preventiebeleid hierrond. Ook bieden we met een uitleendienst de kans om de lessen aan te passen naar het niveau van elke doelgroep.

Vaardigheden

Elk kind heeft zijn specifieke noden. We gaan onderzoeken waar deze noden liggen en ervoor zorgen dat elk kind de handvaten, hulpmiddelen en materialen aangereikt krijgt die hij nodig heeft om correct om te gaan met het ICT-materiaal. Dit begint bij de kleinste kinderen op onze school. We zorgen dat ze de basisvaardigheden beheersen om het ICT-materiaal correct te kunnen hanteren. Op deze basis bouwen we verder naarmate het traject van elke leerling.

In hun latere schoolloopbaan zorgen we ervoor dat ze zich sociaal correct digitaal kunnen bewegen in de maatschappij. Onze school zet in op het mediawijs maken van de kinderen. Want ook al hebben de kinderen voldoende toegang tot de media, de omgang ervan gebeurt soms op een intuïtieve en weinig kritische wijze. Hiervoor zorgen wij voor een uitgebreid aanbod van lessen, materialen en preventiebeleid om de kinderen zo goed mogelijk te wapenen in de digitale wereld.

Leerkrachten worden ondersteund en begeleid in het verwerven van nieuwe vaardigheden en leervormen, zodat te allen tijde een aangepast digitaal aanbod kan gegeven worden naarmate de noden van de klasgroep.

Attitude

Als de basisvaardigheden en nodige kennis er zijn, wordt er gewerkt aan de juiste houding om zorgzaam met het materiaal en elkaar om te gaan. Via medialessen, een mediaweek en het ‘Iedereen Max-project’ willen we de kinderen de juiste houding bijbrengen om nu en in hun verdere schoolloopbaan de juiste attitude te tonen bij digitale problemen, conflicten en gevaar.