VisieP4210733

BBOG Woudlucht: NATUURlijk BIJzonder

Buitengewoon basisonderwijs Woudlucht: Een bijzondere school, uniek gelegen aan de rand van Heverlee bos, waar het bos uitdaagt haar als deel van de school te benutten.

Respect voor eigen lichaam, de natuur en de mensen rondom ons. Kinderen komen onder de hoede van multidisciplinaire teams die doorzetten, die gaan voor ‘hun’ kinderen en creatief oplossingen blijven zoeken om kinderen zelfredzaam te maken in onze maatschappij.

We zetten in op projecten waarin we inhouden anders gaan aanbieden en waarbij kinderen toekomstgericht hun talenten gaan ontdekken en aanspreken.
Gezondheid van lichaam en geest vinden we heel belangrijk. We willen dat kinderen zich goed voelen, hun zelfvertrouwen groeit, waardoor leerstof opnemen weer vlotter gaat en ze kunnen uitgroeien tot unieke persoonlijkheden.

In ons semi –internaat verwelkomen we kinderen voor- en naschools of als ze het even moeilijk hebben. Een enthousiast team zorgt ervoor dat de kinderen kunnen ’thuiskomen’ en even ontspannen na school, wanneer ze niet meteen naar huis kunnen.